Our Speakers

       
Dr Zakir Naik   Ma Chang Sheng   Li Shan Mu   Zhang Wei Zhen  

Ma Xue Ping

                 
       
Li Jin Liang   Zhao Rong Liang   Lv Feng Xiang  

Ma Yan Cheng

  Zhu MingĀ  Zhi
                 
       
Yang Yun Fei   Ma Ju   Ali Wang   Ma Wei Jie   Ma Yuan Feng
                 
       
Ma Bao Jun   Li Xian Fu   Mi Yu Gang   Qian Yong Hong   Tan Sheng Hu
                 
       
Xie Song   Zhang Jin Yong   Zhao Chang Wei   Ma Ya   Ma Yong Gui
                 
             
Ma Peng